./News

Mihoko Ogaki // BVLGARI Ginza Tower, Tokyo
DANSDANS: The Lounge
January 13 - 27, 2011

Participating artists include Yasuo Ishimoto、Kotaro Isobe、Takashi Umeki、Masaya Umeki、Mihoko Ogaki、Mayumi Okabayashi、Shogo Kikuchi, Yusuke Sasaki、Yu Shinomiya、Akiko Setoguchi、Chisato Tanaka、Sachiko Nakazawa、Yuka Namekawa、Kazumasa Noguchi, Taku Hisamura、Shiho Fujii、Hisako Matsumoto、Akiko Muto、Hiroko Motoyama、and Keiki Yamada.

Read more: DANSDANS: The Lounge | CNNGo.com http://www.cnngo.com/tokyo/visit/dansdans-lounge#ixzz1Aq8JTP2q

Mihoko Ogaki // BVLGARY Ginza Tower in Tokyo

back